Mutatiesignalering

Mutatie signalering zien wij in 2 vormen; automatische signalering aan de hand van 2 jaargangen luchtfoto’s en signalering op “zicht”, ontbrekende/gewijzigde objecten in de kaart signaleren.

Automatisch signaleren

Aan de hand van twee jaargangen luchtfoto’s kunnen we voor u verschilbestanden genereren. We genereren eerst van allebei de jaargangen hoogtebestanden. Daarna kunnen we dus signaleren waar er hoogteverschillen zijn. Hier ziet u een voorbeeldje, verduidelijkt in een rasterbestand:

Zodoende hoeft u alleen die plekken (rode en blauwe vlekken) te bekijken waar er ook daadwerkelijk iets is veranderd.

Handmatig signaleren

Aan de hand van de laatste stand van zaken van uw geometrie, bovenop de laatste luchtfoto, gaan we de gehele gemeente af, om te kijken waar er objecten ontbreken, waar er objecten zijn verwijderd of gewijzigd. Ook kunnen we hierin een nulstand van bijvoorbeeld de dakkapellen meenemen. Dit kan interessant zijn voor de WOZ volledigheid. Deze dakkapellen kunnen we dan in een GIS analyse vergelijken met uw WOZ onderdelen, en exact aangeven waar er dakkapellen ontbreken/teveel zijn.

Hier een voorbeeld van een kaartbeeld, met aangegeven waar er veranderingen zijn.

Al ruim 15 jaar verrassend veelzijdig in
GIS, CAD, GEO, web en app

© 2024 BraGIS B.V.

Contactgegevens
Bedrijfsgegevens
Postadres

BraGIS B.V.
Dalenstraat 4b
5466 PM Eerde

Bezoekadres

BraGIS
Doornhoek 4265
5465 TG Veghel