Hoogtedata


Meer informatie

Hoogtedata

Wist u dat wij met uw stereo luchtfoto’s hele mooie, nauwkeurige hoogtebestanden kunnen genereren?

Wist u dat wij met uw stereo luchtfoto’s hele mooie, nauwkeurige hoogtebestanden kunnen genereren? Zodoende hoeft u niet te vertrouwen op de bekende AHN gegevens. Deze gegevens zijn vaak (te) oud en hebben hooguit een dichtheid van 0,5 meter. Wij kunnen grid’s van wel 0,1 meter genereren.

Deze grid’s zijn zeer bruikbaar voor o.a. handhavingszaken (bouw- of goothoogten, ontgravingen, afgravingen), waterpassingen (u hoeft zelf geen hoogtemetingen meer te doen) en karteringsdoeleinden.

Bijkomend voordeel is dat wij het bestand leveren in formaten die in te lezen zijn in nagenoeg alle gisviewers. Zodoende kan iedereen in de organisatie van de hoogtedata gebruik maken.

Ook kunnen we – met de door ons gegenereerde hoogtedata – voor u ieder jaar een mutatiebestand maken waarin de verschillen van het jaar daarvoor duidelijk zichtbaar worden. Dit scheelt u veel werk in het jaarlijks signaleringsproces, zeker voor bebouwing (BAG/BGT).

 

Heeft u interesse in hoogtedata? Neem contact met ons op

Op elk gebied een passende oplossing

Contact opnemen